Галузь та проблематика

Інтенсивний розвиток космічних та інформаційних технологій наприкінці ХХ та початку ХХІ століть, набуття ними певних емерджентних властивостей відкрили нові горизонти дослідження Всесвіту, Сонячної системи, Землі, сонячно-земних зв’язків та обумовлених ними процесів. За цих обставин характерною передумовою отримання нових знань є міждисциплінарність досліджень за даними напрямками та синтез наукомістких технологій, зокрема таких галузей як матеріалознавство, ракето- та приладобудування, навігація, телекомунікація, дистанційне зондування Землі.
За задумом авторів проекту науковий журнал «Космос. Технології. Суспільство» має стати платформою для поєднання у єдиному науковому виданні результатів досліджень за наступними спеціальностями:
          103 Науки про Землю
          104 Фізика та астрономія
          125 Кібербезпека
          126 Інформаційні технології та системи
          134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
          
Окрім цього, журнал відкритий до публікацій результатів наукових досліджень з інших спеціальностей, що так або інакше пов’язані з дослідженням Всесвіту.

Науки: технічні