Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
ЛЯЩУК Олександр

кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник
Національний центр управління та випробувань космічних засобів
OrcID: 0000-0002-8690-1808
Scopus ID 57194110280

Шеф редактори:
НЕЧИПОРУК Микола 

доктор технічних наук, професор
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

OrcID
: 0000-0002-2723-6107
Scopus
ID 57210558126
СКИДАН Олег 

доктор економічних наук, професор 

Поліський національний університет

OrcID
: 0000-0003-4673-9620
Scopus
ID 57208642802

Відповідальний секретар
СКЛАДАННИЙ Павло

Національний центр управління та випробувань космічних засобів
OrcID: 0000-0002-7775-6039
Scopus ID 57204922790

                                                               Члени редакційної колегії

БРОДСЬКИЙ Юрій

кандидат технічних наук, доцент
Поліський національний університет (Україна) 
OrcID: 0000-0002-6843-0192
Scopus ID 57217114206

БРЮХОВЕЦЬКИЙ Олександр

кандидат технічний наук
Національний центр управління
та випробувань космічних засобів (Україна) 
OrcID: 0000-0002-4550-5606
Scopus ID 56866310000

   

БУТЕНКО Ольга

доктор технічних наук, професор
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(Україна) 
OrcID: 0000-0001-9486-8633
Scopus ID 57220835013

БУТКО Ігор

кандидат технічних наук, доцент
ДП «Центр державного земельного кадастру» (Україна)
OrcID: 0000-0002-2859-0351
Scopus ID 57190585330

ГУБІН Сергій

кандидат технічних наук, доцент
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(Україна) 
OrcID: 
Scopus ID 57197463049
 

ДЕРГАЧЕВ Костянтин

кандидат технічних наук, доцент
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(Україна) 
OrcID: 0000-0002-6939-3100
Scopus ID 55633584300

ЖИЛА Семен

кандидат технічних наук, доцент
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(Україна) 
OrcID: 0000-0003-2989-8988
Scopus ID 57207914339

КАПШТИК Сергій

кандидат технічних наук
Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (Україна)
OrcID: 0000-0002-3509-8015
Scopus ID 56440232600

КОВБАСЮК Сергій

доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Поліський національний університет (Україна) 
OrcID: 0000-0002-6003-7660
Scopus ID 6603580373

КОЖУХОВ Олександр 

кандидат технічних наук
Національний центр управління
та випробувань космічних засобів (Україна) 
OrcID: 0000-0002-3858-9389
Scopus ID 57214822612 

КОРШУН Наталія 

доктор технічних наук, доцент
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0003-2908-970X
Scopus ID

КРИЦЬКИЙ Дмитро 

кандидат технічних наук, доцент
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(Україна) 
OrcID: 0000-0003-4919-0194
Scopus ID 57195913632

КУЛІК Анатолій

доктор технічних наук, професор
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(Україна) 
OrcID: 0000-0001-8253-8784
Scopus ID 55634654000

КУРЕННОВ Сергій

доктор технічних наук, доцент
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(Україна) 
OrcID: 0000-0002-3835-3288
Scopus ID 11839716000

МАМАРЕВ Віктор

кандидат технічних наук
Національний центр управління
та випробувань космічних засобів (Україна) 
OrcID: 0000-0003-2233-7432
Scopus ID 57218565833

МАШКОВ Віктор

доктор технічних наук, доцент
Університет Й.Е. Пуркіне (Чехія)
OrcID: 0000-0001-9817-3388
Scopus ID 56962713100

МАШКОВ Олег

доктор технічних наук, професор
Національний центр управління
та випробувань космічних засобів (Україна) 
OrcID: 0000-0001-9227-4647
Scopus ID 57210122952

ПАВЛІКОВ Володимир

доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(Україна) 
OrcID: 0000-0002-6370-1758
Scopus ID 23397933100

РУЖЕНЦЕВ Микола

доктор технічних наук, професор
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(Україна) 
OrcID: 0000-0003-3023-4927
Scopus ID 16426533400

СЕРЕДА Вячеслав

доктор технічних наук, доцент
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(Україна) 
OrcID: 0000-0001-5687-4282
Scopus ID 57193732804

СОКОЛОВ Володимир

кандидат технічних наук
Київський університет ім. Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-9349-7946
Scopus ID 57208521755

ТАРАН Анатолій

доктор фізико-математичних наук, професор
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(Україна) 
OrcID: 0000-0002-8809-7489
Scopus ID 7004465506

УЛЬЯНОВ Олег

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Радіоастрономічний інститут НАН України (Україна)
OrcID: 0000-0003-0934-0952
Scopus ID 57201308883

ХАРЧЕНКО Вячеслав

доктор технічних наук, професор
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(Україна) 
OrcID: 0000-0001-5352-077X
Scopus ID 22034616000

ЧЕРЕПАНСЬКА Ірина 

доктор технічних наук, доцент
Поліський національний університет (Україна) 
OrcID: 0000-0003-0741-7194
Scopus ID 57192955029